Významná data Ornilie

cca 5 000 000 př.a.l. – stvoření světa Ryovory z prvotního Chaosu.

cca 1 000 000 př.a.l – rozkol bohů a odchod většiny z nich zpět na nebeské planety

cca 500 000 př. a.l. – pád Sedmi, konec Prvního věku, počátek plynutí času v dnešní podobě.

cca 50 000 př.a.l. – probuzení draků, Dračí éra

cca 15 000 př.a.l. – úpadek draků

cca 12 000 př.a.l. – příchod Angadhů, pak dále Xarů, Khordaim a Yornů (do 9 000 př.a.l.). Také Gnaagů, Ulithidů a skřetích ras.

cca 11 500 př. a.l. – vznik Craal Ogu, centra Angadhů, nejstaršího města světa vztyčeného lidskou rasou.

cca 10 000 př. a.l. – vznik Isenburgu.

cca 8 500 př. a.l. – vznik tří trpasličích klanových svazů v důsledku mocenských nároků isenburgského knížete.

8 000 př.a.l. – vznik Yorvanu

cca 8 000 př. a.l. – vznik Elfsborgu, sídla knížete Brockenhorge a centra Svazu Černé sekery.

cca 7 680 př. a.l. – vznik Hengistbury, centrální pevnosti Spojených klanů Storlandu.

cca 5 150 př. a.l. – první velká expanze skřetů do Buckenvorde. Počátek skřetích válek.

cca 5 000 př. a.l. – vznik elfů, temných elfů, koboldů a gremlinů.

cca 4 650 př. a.l. – první válka mezi Xary a elfy. Elfové během padesáti let získávají Craone a vliv v Lingondu.

cca 4 020 př. a.l. – zničení Isenburgu draky.

5. tisíciletí př.a.l. – vrcholná sláva černých mágů v Tabrízu. Ngolheru Thalion sepisuje Železnou knihu Tabrízu.

4. tisíciletí př.a.l. – vznik dominantních děl xarské nekromantické literatury (Smaragdové desky, Černá kniha Thúlů, Kniha stínů)

3 916 – 3 652 př. a.l. – velká válka Xarů s elfy o jižní břeh Lorku, dnešní Artesii a Derrien. Končí úplným vítězstvím elfů.

cca 3 800 př. a.l. – Sněžní elfové dobývají pevnost Elfsborg

3 429 př. a.l. – elfí imperátor Amrixer III. ovládl vojensky Thévengond, čímž oficiálně skončily xarské války.

3 414 př. a.l. – elfí kníže Agdrazil Ceaorne sestupuje do podzemí Xyhtropacu a ničí Chrám Černé svíce, srdce Wolpekova kultu. Sám je však později obklíčen xarským vojskem a zabit. Císař zakazuje další sestupy do podzemí, ale celá řada elfů odchází a stávají se z nich Ztracené rody.

cca 3 200 př. a.l. – probuzení Kamenných obrů u řeky Rimmon.

cca 2 800 př. a.l. – odchod Dagorim do Rostrenenu.

2 800 – 2 740 př. a.l. – válka mezi Xary a Dagorim v Rostrenenu a Golasece. Vznik Tiryar.

cca 2 600 př. a.l. – pád Buckenvorde do rukou skřetů.

2 427 př.a.l. – příchod Písečných čarodějů do Tabrízu.

cca 2 400 př. a.l. – skřetí hordy obsazují Hengistbury.

cca 2 400 př. a.l. – exod předků dnešních Plavců do Rieekanu.

cca 2 050 př. a.l. – příchod Taurim do oblasti Tynwaldu.

kolem 2 000 př. a.l. – první stopy po dnešních Élidáin.

1 761 př. a.l. – Flandor Zelený strom, arcikněz taurimských druidů, uvaluje kletbu na Craal Og. Vznik Tynwaldského hvozdu v dnešní podobě. Zbytky poražených Angadhů odcházejí z Rimmonu.

kolem 1000 př. a.l. – první stopy Ledových barbarů.

1000 př. a.l. – pád Yorvanu.

cca 800 př. a.l. – skřetí zástupy okupují Storland až k pekelné propasti Delmenhorst.

569 př. a.l. – Kamenní obři jsou vyhnáni z Flegry; je zničen poslední z obřích Gadhloidů, kteří obry vedli.

388 př. a.l. – vpád barbarských Rangů do Flegry

341 př. a.l. – bitva na pláních Sirgadh, kde angamon Artapran osobně zabil sedmnáct náčelníků Ledových barbarů.

328 př. a.l. – angamon Artapran odchází vlastní rukou z tohoto světa.

324 př. a.l. – „Smlouva Kamene pravdy“ mezi Angadhy a Rangy, jíž byly obě rasy prohlášeny za rovnoprávné a zavázaly se vytvořit jeden národ. Ustavení prvních tří Thirangů, z nichž dva (Dangor a Korstad) byli Rangové a jeden (Urmidah) Angadh.

189 př. a.l. – příchod skupiny Lesního lidu do Reimsu a vznik království Nav Ayrsher.

206 a.l. – pád pevnosti Gyborel a smrt posledního ayrshirského krále Dyrwina VII. Konec království.

1062 a.l. – zničení pevnosti Edgehill v Levantě Bestiemi Chaosu.

1101 – 1103 a.l. – vpád Trastamara Prokletého do Levanty; zpustošení Wealhasu.

1216 a.l. – trpasličí předák Marchhorst dobývá zpět Hengistbury a prohlašuje se knížetem.

1218 a.l. – výprava Thocmora Kamenného vousu dosáhla Elfsborgu, ale byla téměř vyhlazena skřety.

Ornilie

Xyhtropac

Warzone

Darschibar

Shadowrun

Neogenesis

Outfall

Home