Shadowrun

PnP RPG hru Shadowrun asi nemusím nijak představovat. Hrají ji tisíce hráčů po celém světě. Tyto stránky vás seznámí s prostředím tzv. Nové Prahy, tj. situací v teritoriích bývalé České Republiky po roce 2053.


Nová Praha

Materiály použité na této stránce sepsal Martin, tvůrce a hlavní GM Nové Prahy.

"Škodu nezjistí kdo si vodjistí! Já si jednou vzal do akce vodjištěnej granát a je to pěkná volovina!"

"Tadle známá pouliční průpovídka má v Praze svůj vlastní vejznam, kámo. Realitou totiž zůstává, že kdo se nepřizpůsobí vokolním podmínkám a nedá si do hlavy čistej čip, potřebuje zgurveně tvrďácký tělo :o) . Takže vítej v Praze, brácho!"

Löwenherz

Historie

Píše se rok 2053. Svět se změnil a někteří říkají, že se probudil. V následujících několika řádcích se dozvíte o zásadních změnách našeho nového světa.

Krátce po vstupu lidstva do nového tisíciletí se rozpoutaly celosvětové boje o nerostné zdroje a sféry vlivu. V Evropě je toto období nazýváno Euroválkami. V rámci těchto konfliktů došlo k expanzi vojsk východního ekonomického paktu, v čele s Ruskem. Po několika letech těžkých bojů došlo k osudové události, která změnila historii celého Evropského kontinentu a nastolila počátek nové éry. Mnozí říkají, že se svět řítí do záhuby a nadchází apokalypsa. Tou důležitou událostí bylo několik raket odpálených pravděpodobně z oběžné dráhy. Výbuchy vymazaly hlavní města znepřátelených mocností, vypálily sítě celých států a smazaly tak rozsáhlá území z map civilizovaného světa. Nastal naprostý chaos. Počítačové viry vypuštěné teroristy dokonaly dílo zkázy a kvetoucí země se proměnily doslova v hromady prachu a popele.

Množství zemí střední, jižní a východní Evropy neudrželo dosavadní státní systémy kvůli válečnému strádání, přívalům uprchlíků a rozsáhlým demonstracím. Vznikly svazy takzvaných městských států, nová feudální panství a autoritativní systémy. Země severní Evropy takové štěstí často neměly. Byly téměř či úplně zničeny a některé části Skandinávie se dokonce propadly do moře. Svět byl uvržen do chmurného stínu.


Praha se stala jedním z dominantních městských států. Původně zastávala svou pozici v rámci Severoatlantického paktu, ale později po jeho rozpadu a rozkladu Evropské unie se stala sama vůdčí mocností svého malého světa. Po raketovém útoku došlo k přerušení válečných operací, ale toto krátké příměří bylo pouhým tichem před bouří nového nevídaného násilí, jež mělo brzy přijít.

Osamocené jednotky obrovské Ruské aliance se záhy vymkly kontrole svých velitelů a draly se za vlastními územními zisky. Okamžitě se začaly objevovat vážné potíže se zásobováním a dodávkami léků. Během následujících 3 měsíců se lidé proměnili ve zvěř. Bylo jim jedno jestli zemřou, nebo budou žít. Jediné co je hnalo stále kupředu byl hlad a strach z vlastních velitelů. Ti museli udržet morálku hladových či nemocných mužů terorem a tvrdostí jaká do té doby neznala obdoby, dokonce ani v ruské armádě, proslulé drakonickými praktikami. Nezřídka se objevil kanibalismus a dokonce rituální oběti. Na dobytých územích založili jednotliví vůdci svá vlastní sídla, která posléze hájili proti stejně zoufalým nájezdníkům, jakými byli původně oni sami. Zanedlouho byla vyplundrována četná města ve východním Polsku a těžiště operací se přesunulo do tatranských průsmyků.

Postup kozáckých sil musel být zastaven za každou cenu, jednalo se o bytí a nebytí civilizace v té podobě, v jaké ji známe.

Ve vyprávění však musíme postupovat chronologicky, neboť tak se tvoří dějiny již od počátku věků. Praha si po celou dobu Euroválek udržela své demokratické zřízení. Mocné korporace rozšiřovaly svůj vliv a v rámci vzájemného konkurenčního boje zneužily svých prostředků k ovládnutí politické scény. Jejich úsilí se záhy ukázalo zhoubným, neboť již tak slabé a neakceschopné pluralitní zřízení s notnou mírou politické participace obyvatelstva, se nyní ukázalo nedostatečným. Bylo pouhou otázkou času, kdy se celá situace stane neúnosnou. Rozhádané prostředí přeplněné intrikami korporací i jiných zájmových stran, neuneslo rozhodující ránu dopadu raket do oblasti pobaltských států a částí severní Evropy. Útok prostřednictvím virové nákazy počítačových systémů poté uvrhl většinou blízkého světa do chaosu. Demokracie se zhroutila pod vlivem velkých protosupermoderních idealistických teorií. Lidé ovlivnění monstrózní diskusí o moderním pojetí magie a účelovou reklamou masově podpořili projekt politklubu B.R.Z.O.S. (Blaničtí rytíři za obrodu státu). Vlivná bleskově zkonstituovaná monarchistická strana tak navázala na pochybnou ideu vize nového společenského uspořádání v souladu s probuzeným světem a všemocnou magií. Přední politologové a specialisté z magické akademie přisuzují velký vliv této teorie takzvanému "neotribálnímu komplexu" (obyvatelé sjednocených měst museli totiž ustoupit podmínkám aktivistů a nově zformovaných kmenů na území bývalé ČR, pod tlakem způsobeným rozsáhlou magickou základnou těchto společenství). Během 2 měsíců vzniklo České království, a systém byl narychlo přeměněn pro potřeby parlamentní monarchie. V čele státu stanul více reklamou než schopnostmi proslavený soudobý ředitel Magické Akademie prof. Antonín Vlach. Po brzké slavnostní korunovaci přijal symbolické jméno Václav XXI., jež doporučilo 6 ze 7 předních renomovaných astronomů. Praha se řítila vstříc čtyřicátým létům 21. století v této pozoruhodné, avšak všeobecně podporované atmosféře. Stát navázal okamžitě diplomatické vztahy se sousedním Zvolenským knížectvím.


Podtatranská kampaň se stala prubířským kamenem nového zřízení. Zbytky rozpadlé armády východní aliance se začaly urychleně přesunovat ze zničených území přes ruiny starého Polska. Jejich hlavní tlak se zaměřil právě na oblast Zvolenského knížectví. Většina nových německých států pod dojmem vnitřní destabilizace podpořila Podtatranskou kampaň pouze diplomatickým vyjádřením souhlasu a zatím byla situace východní výspy civilizace katastrofální. Německý trpasličí stát se jako jediný zavázal k poskytnutí vojenské pomoci a jen několik zemí odeslalo finanční příspěvky v podobě nevelkých veřejných sbírek. Ačkoli elitní oddíl Zwerges Genieregiment zasáhl plně do následujících bojů, bylo jasné, že hlavnímu náporu v Podtatranské kampani Zvolenské knížectví neodolá. České království reagovalo na žádost o pomoc zvolenského knížete okamžitou mobilizací dvou ročníků obyvatelstva. Navíc se pro službu v armádě přihlásila celá řada vlastenecky smýšlející mládeže nově vzniklé aristokratické vrstvy označované souhrnně "Vznešení". V zájmu budoucnosti státu došlo k omezením společenských svobod, zavedení dávkového systému zásobování a vybudování nákladné špičkově vybavené armády. První fáze Podtatranské kampaně splnily očekávání vkládaná do elity království. Velice záhy se však ukázalo, že akceschopnost obrany severních hranic království a především vedení samotné kampaně, bylo příliš náročně nastaveno. Ve městech vypukly nepokoje a stávky v důsledku nedostatečného zásobování. Represivní opatření, iniciovaná královskou radou, pouze zhoršila celou situaci. Nastalého chaosu se rozhodly využít některé kmeny k posílení svého postavení. Země se řítila do druhé, tentokráte občanské války. Jednotky na exponovaných místech v pohraničních válečných zónách byly takřka odříznuty od zdrojů zásobování. Někteří vysocí velitelé z řad aristokracie navíc zdaleka neodpovídali svou kvalifikací funkcím, které zastávali. Celá obrana před severními kmeny by se jistě zhroutila, nebýt energického zásahu skupiny vojenských velitelů v čele s generálem Kynským. Během převratu došlo k ozbrojeným konfliktům a za nevyjasněných okolností byl král zavražděn ve své rezidenci na Pražském hradě.


Nová vláda veteránů bleskově stabilizovala situaci a posílila exponované jednotky ve válečných zónách, které zatím s neskutečnou měrou hrdinství a obětavosti udržely alespoň část svých pozic. To vše pochopitelně za cenu ohromných ztrát na lidských životech. Z těchto bojů se proslavily především elitní výsadkářské oddíly Černé orlí kompanie a královské pěchoty Zlatých lvů, jejíž název je odvozen od insignií jim propůjčených (též zvaní Nymburští lvi podle vojenské základny).

Vláda veteránů reformovala systém a ponechala velkému množství svých podpůrců privilegia z dob monarchie. Vymezila možnost působení korporací a přistoupila k projektu nového uspořádání společnosti prostřednictvím psychologické terapie S.V.M. (systematické vymývání mozků). Dotované poukázky na silně návykové simsensové hry, tak umožnily během 10 let ovládnutí obyvatelstva velkých měst. Prosté vrstvy tak upadly do nezáviděníhodných rolí korporačních "otroků" či nezajištěných námezdních sil.


Druhá část nového stěhování národů postihla Prahu o několik let později. Deformované severní kmeny a nové zástupy uprchlíků zaplavily severní pohraničí Souměstí Praha. Otevřela se druhá válečná kampaň se severními kmeny, jednoduše označovaná jako Válka v severních teritoriích. Rada vytvořená jako hlavní řídící orgán společnosti si vyžádala určitý počet zaměstnanců a technologických či finančních prostředků od jednotlivých korporací. Dále vybudovala novou, rovněž velice nákladnou armádu. V průběhu vleklého konfliktu provázeného četnými magickými útoky ze strany severních kmenů došlo ke ztrátě mělnické enklávy (rozsáhlého průmyslového komplexu Rady). Za pohnutých okolností byla však časem severní válečná zóna stabilizována a mělnická enkláva znovu v držení civilizace vylepšena na supermoderní technologický sektor (své podíly zde nyní vlastní i korporace, čímž citelně oslabily pozici Rady na domácím trhu). Za největšího vlastníka v tomto sektoru je dokonce považována nová společnost Kyberspace W.A.W., která vznikla za nevyjasněných okolností.

Zlomení aliance severních kmenů v čele s dominantní postavou orčího krále Jartaxe, bylo počátkem "klidu" v severní válečné zóně.


Plzeň ovšem během exponovanosti vojsk souměstí na severu zachvátily silné nepokoje. Demonstrace záhy přerostly v ozbrojený boj v ulicích města. Zdejší extrémisté z politklubu Nachtmachen, požadující kromě jiného plnou nezávislost na Praze, nakonec zvítězili. Vyhlásili samostatnost a přerušili diplomatické vztahy s Prahou i jí ovládanými městy. Není pochyb, že současná plzeňská vláda je pouhou loutkou v rukou silných zahraničních organizací či států z území bývalého Německa. Neonacistické sklony současné vůdčí frakce tak nenechávají příliš radostné vyhlídky do budoucna.

Praha se chvěje v základech. Důkazem této metafory je nedávné lednové povstání, jež bylo zjevně financováno Plzní. Generál Kynský se přes jisté krajní peripetie udržel ve vůdčím postavení. Nejasné dění lednového převratu však nenechává nikoho na pochybách o akceschopnosti silné frakce, která stojí za tímto exponovaným politikem.


Teritoria

V bezprostředním kontaktu s územím Prahy se nalézá 5 velkých kmenových celků. V současné době, tj. k 1.lednu 2053 AD, je Praha na základě Dohody rudého kamene (DRK) v míru se 4 z nich. Dále zde můžeme nalézt četná drobnější společenstva, např. Vlčí Bratrstvo, stát Církve Nové Éry, Tachovské Rytíře, Domažlickou kmenovou radu, nebo Svobodná slezská města.

Kmenové celky sice formálně ovládají rozlehlá území, ale ve skutečnosti jsou zaostalé a většina z nich nemá stabilní vnitřní politiku. Rovněž v průmyslu a vědě zaostávají. Kmeny mají vliv převážně na svých územích, které ovšem dostatečně neovládají. S rozvojem Souměstí Praha postupně upadá vliv kmenů. Je pouhou otázkou času, kdy Praha ekonomicky ovládne kmeny.

Děti Země / Probuzení / Ti, kteří vidí

Náčelník Orlí Pero, šaman Velká Sova

Kmen je zavázán DRK.

Hospodářské aktivity: přírodní, zejména lesní produkty, umělecké produkty, chov zvířat, rybolov.

Děti země mají své počátky v časech Richarda Chroptícího Vlka, který po 24.12. 2011 AD, na počátku éry chaosu shromáždil své stoupence, následován jako prorok Lornortha Astorna, drakopána Západních hvozdů. Tito vytvořili vlastní komunitu v území pojmenovaném Západní teritorium. Richard Chroptící Vlk ustanovil nové uspořádání společnosti na bázi kmenových tradic severoamerických indiánů (a tzv. "brdské kultury"), odvrhl techniku a pokrok moderní společnosti v mnoha odvětvích.

Dnešní příslušníci tohoto kmene, jako reakci na Euroválky a další události následujících desetiletí, vytvořili jakési podivné schéma vědeckých poznatků a moderních produktů, které jsou uznány radou šamanů - duchy. (Je sice zvláštní, že automatická puška, nebo kulomet jsou vhodné k životu v harmonii s přírodou, ale přesto tito svérázní lidé zaujali své místo v moderním světě. Jejich filosofie se stala posvátnou pro zástupy lidí. Děti země uznávají Zemi jako stvořitelku života a Probuzení jako období očisty od špatnosti civilizace. Mnozí metalidé nalezli po rasových nepokojích v Praze své místo právě mezi Dětmi země.

Jihočeská kmenová rada

Rada zástupců kmenových celků / Moudří kruhu říčních toků

Kmen zavázaný DRK.

Hospodářské aktivity: výroba elektrické energie, zemědělství (pěstování rostlin v bioplástvích i na polích), rybářství.

Na území Rady je rozeseto větší množství kmenů, států a jiných společenských celků. Pro získání vlivu a větší možnost vojenské spolupráce tyto státy vystupují jako kmenová rada.

Můžeme sem zařadit původní obyvatele vesnic a městeček, která byla částečně evakuována během Euroválek a epidemií. Později se i zde objevují vlny přistěhovalců ze zamořených území, či válečných zón. Tito lidé se pokouší přežít v moderním světě válečných konfliktů a zvratů, nemají jednotnou ideovou linku. Využívají všech dostupných technologií a možností. Jihočeská kmenová rada ovládá síť vodních elektráren a dopravu na říčních tocích jižních teritorií.

Severní kmeny

Hospodářské zdroje nejsou zcela známy. Severní kmeny jsou ve válce se Souměstím Praha.

Severní kmeny jsou vlastně sociální skupiny, uvedené do pohybu jakýmsi novým stěhováním národů, tzv. Novoteutonskou migrací. Definitivní příčiny příchodu takového množství lidí nelze s jistotou určit.

Někteří vědci se domnívají že hlavními faktory jsou odchod lidí ze zamořených území, částečné změny klimatických podmínek (pravděpodobně v souvislosti s výbuchy nukleárních hlavic), a konečně řetězový efekt zabírání využitelného území a vytlačování původního obyvatelstva. Severní kmeny nemají územní hranice, oficiální státní, ani kmenové symboly. Bližší charakteristika je severních kmenů je nejasná a jakékoliv uveřejněné informace jsou neoficiální.

Sinorsko-Ostravsko-Brněnské kmenové uskupení

Náčelník Dračí Zub, Náčelník Ivo Matel, Náčelník Buvolí Hrb, jednotliví kmenoví šamani.

Hospodářské aktivity: chov zvířat, zemědělství, rybolov, těžba dřeva a nerostných surovin, některá odvětví těžkého průmyslu.

Kmen zavázaný DRK.

Toto kmenové uskupení ovládalo donedávna rozsáhlá území v oblasti celé bývalé ČR. Na základě dohody o zpravovaném území z roku 2026 došlo k vytvoření tohoto kmenového svazku. Jeho podstatnou částí jsou dřívější polské a slovenské kmeny, které asimilovaly části původního obyvatelstva v severních Čechách a na nynějších državách. Výraznou roli zde hrají klany, které se odtrhly od kmene Dětí země. Postupně byly tyto kmeny vytlačeny ze svých původních území a v současné době obývají území na východ od Prahy. Již zmínění následovníci Leoše Sinora, kteří se odtrhli po vážných názorových neshodách od Dětí země, se dostaly do popředí kmenového uskupení. Na svých državách ovládají dopravu mezi důležitými městy. V poslední době jsou známy válečné úspěchy Sinorsko-Ostravsko-Brněnských kmenů, především charkovští (kutnohorští) hraničáři s kmenovým hrdinou náčelníkem Buvolím Hrbem se proslavili v bojích na řece Cidlině.

Toto kmenové uskupení je specifické orčími společenstvy. Kultura a filosofie těchto kmenů se ve své různorodosti a nestálosti podobá severním kmenům. Někteří vědci tvrdí že severní kmeny mají podobné vývojové prvky jako toto uskupení.

Jihomoravané

Kapitán Alexandr Ivanovič Dorskevsky, Vojtěch Jaromír Rudný, Jihomoravský čarodějnický kruh

Hospodářské aktivity: výroba elektrické energie, těžba ve skládkových lokalitách.

Kmen je zavázán DRK.

Toto územně malé kmenové uskupení vlastní důležitou jadernou elektrárnu. Akcie elektrárny zakoupili Jihomoravané po pádu spol. Texmetal v roce 2046. Vzhledem k této skutečnosti a schopnosti udržet si svá práva, i území v posledních letech si Jihomoravané vydobyli své místo a stali se uznávaným kmenovým celkem. Dle dosažitelných zpráv se v tomto kmenu vyskytují některé nezákonné mutantní formy humanoidů. Jižní města mají však s Jihomoravany stabilní smlouvy o odběru energie a surovin, a tak nebyly žádné nelegální aktivity odhaleny. Zdejší silná vnitrokmenová frakce vedená kapitánem Alexandrem Ivanovičem Dorskevskym patří jednoznačně k vládnoucí kastě. Jak jsme se již v minulosti přesvědčili, je dostatečně seriosní a schopná pevného vedení kmenového svazku. Tzv. Jihomoravští teroristé byli potlačeni a celé toto hnutí bylo zajištěno v pracovních táborech. Nadále tedy nehrozí nebezpečí jaderné elektrárně, a ani jižním městům.


Odkazy

Runy naší skupiny a další zajímavosti se dají najít na Petrových stránkách, diskuse k nim na foru Shadowland.

Ornilie

Xyhtropac

Warzone

Darschibar

Shadowrun

Neogenesis

Outfall

Home