Outfall

Kdysi dávno mně (a spoustě jiným lidem) učarovala jedna počítačová hra z postkatastrofického světa. A to natolik, že jsem se rozhodli hrát některá dobrodružství ve světě podobném. V naší skupinbě vznikly celkem tři takové světy, jeden beze jména, který vytvořil Standa, pak Armageddon stvořený Muflonem a konečně Outfall.

Region

Region je jediná kompletně vytvořená lokalita Outfallu. Zasvěcenci možná poznají, čím byl inspirován :-).

Region je oblast o rozloze cca 150 x 120 km, zničená nukleární katastrofou a následnými ději. Jsme v roce 58, tj. 302 let po katastrofě a 58 let poté, co vzniklo první město regionu, Tindal. V regionu je několik měst - Tindal, Grebel, Lurgan, Fergil, Dunsany, Laynez a Cadoc. Další místa jako Triad center, Wann, Rezen či Junktown nejsou obecně známá.

Trocha zeměpisu

Tindal

Nejstarší a nejvyspělejší město regionu. Má zhruba 10 000 občanů a 15 000 dalších obyvatel předměstí. Je to centrum vyspělé lékařské technologie; to mu zajišťuje prosperitu a silné postavení v regionu, jelikož si může diktovat ceny svých výrobků. Město má vlastní jadernou elektrárnu, díky čemuž má značné energetické přebytky. Hospodářsky je soběstačné; uživí ho farmy v okolí, na nichž pracují čekatelé na občanství, kteří tím prokazují svou užitečnost městu. Vnitřní město Tindalu je přístupné pouze Občanům, tj. lidem s domovským právem v Tindalu. Tindal je považován za 'čisté' město - v jeho zdech nejsou trpěni žádní mutanti, jen lidé. Tindal disponuje vlastní armádou, takzvanými patrolami, skupinami dobře ozbrojených mužů (i žen), které - někdy i na koních - pročesávají krajinu a bojují s nájezdníky a lupiči. V Tindalu je také zakázáno otrokářství a Tindal s ním bojuje kdekoliv se s jeho zájmy srazí. Tindalská Rada se již několik let snaží vnutit ostatním městům svůj model civilizace a region sjednotit, ale nesetkává se s výraznou podporou.

Tindal je prapůvodní centrum celé oblasti. Model přísně občanské civilizace se však v širším měřítku neujal, ba naopak se stal důvodem konfliktu mezi nově vznikajícími osadami a Tindalem.

Tindal je řízen Senátem a Radou. Má celou řadu významných institucí a jeho ozbrojená složka, Patrola, je jednou z největších sil v Regionu. Hierarchie Patroly se skládá z čekatelů, strážných, seržantů, důstojníků a velícího plukovníka.

Tindal ovládá poměrně velký kus okolí a hlídky Patroly se potulují po celém Regionu. Nejbližší hranicí je 'horká linie' mezi Tindalem a Lurganem, na níž probíhá vleklý konflikt mezi těmito dvěma městy.

Město vlastní nákladní vůz a několik traktorů a další zemědělské techniky, kterou využívá ve svém vyspělém zemědělském systému. Má dobře vybavené městské dílny a výrobní zařízení.

Citizen Academy:
Jak už napovídá sám název, je vzdělání na této elitní škole vyhrazeno Občanům Tindalu. Akademie sama je patrně nejlepším vzdělávacím ústavem v Regionu. Poskytuje komplexní vzdělání v dostupných oborech. Všichni Občané mají právo na všeobecné vzdělání, které zahrnuje nejen znalost tindalských zákonů a zvláštností, ale i zeměpisné a přírodopisné informace ohledně statutu Regionu co se týče osídlení, fauny a flóry.

Občané, kteří získají zvláštní certifikát, mohou pak studovat obory ztracených předkatastrofických znalostí - zpravidla se jedná o technické obory, potřebné k údržbě městských technických zařízení. Zde se školí i technici jaderné elektrárny a další. Díky tomu Tindal udržuje technický předstih před zbytkem Regionu a z jeho výrobních dílen vzchází většina hi-tech vybavení.

Jen zcela výjimečně je studium na Adademii povoleno i někomu jinému než Občanu: zpravidla tehdy, přinese-li městu výměnou dosud neznámé vědecké informace. Jedním z lidí, kteří takto vystudovali v Tindalu, je i Jack O´Connor, který zúročil hodnoty získané na toxické skládce Cobuel.

Tindalská Akademie je špičkovým vzdělávacím ústavem a centrem vědy a výzkumu Regionu. Z ní vzchází 80% technického pokroku kraje.

Grebel

Město feťáků a dealerů drog; na farmách kolem něj se pěstuje hlavně konopí a hašiš, jakož i některé zmutované rostliny nového věku, např. xanderot či braak. Město vzniklo z trosek nějaké osady a na rozdíl od ostatních není příliš udržované. Jedinou výjimku ve městě tvoří sídlo Otrokářské gildy. Ta je ovládána rodinným klanem de Camp, jemuž šéfuje energická Maria, řídící zbytek klanu železnou rukou. Gilda má pobočky v Dunsany, kam dodává otroky do dolů, Cadocu a Fergilu. Lidé z měst končí však v otroctví jen výjimečně; tento smutný osud většinou postihuje kočovné kmeny, na něž pořádají otrokáři pravé hony. Klan přátel řetězu je nepopiratelně dominantní silou v Grebelu a slovo Marii de Camp je tu zákonem. Všehovšudy může Grebel mít kolem 7 500 obyvatel.

Rodina de Campů šéfuje této otrokářské gildě a tím i městu. Dosazuje také vlastního šerifa. Klan disponuje velkým počtem ozbrojenců, vojáků a bojových otroků. Rodina de Campů má džíp a sedan.

Lurgan

Město ghoulů a vůbec mutantů. Lidé tvoří jen asi dvacet procent obyvatelstva; mnoho jich v nedávné době odešlo do Tindalu. Jakkoli ostatní města i přes mírnou vzájemnou nevraživost s Tindalem obchodují, Lurgan vede se svým sousedem dlouhotrvající "konflikt nízké intenzity", což je způsobeno odmítavým přístupem Tindalské Rady k občanství mutantů.

V Lurganu také stojí kostel Nové církve, která je hlasatelem duševní očisty a odpoutání se od světa. Je to výhonek kultu Temnoty, který slibuje všem očištění od mutací. Lurgan je také lovecké město - na jih od něj se rozkládají gekoní pláně, kde se nalézá dostatek lovné zvěře. Co se týče populace, žije v Lurganu kolem 12 500 lidí.

Tato volná komunita lovců a farmářů je známa jako ghoulí sídlo, protože zde žije značný počet mutantů. Lurganští obyvatelé neměli nikdy potřebu sdružovat se do veřejně činných skupin, ale dlouhotrvající tlak Tindalu směřující ke zničení lurganské komunity je donutil přistoupit k organizačním opatřením.

Všichni lovci Lurganu jsou tzv. scouty, kteří musí strávit jistý čas na horké hraniční linii, kde čelí častým narušením území ze strany hlídek Patroly. Přestřelky mezi oběma stranami jsou zde časté. Scouty organizují seržanti, kteří jsou válečnými profesionály a na čele hierarchie stojí kapitán, který je členem městské rady a poručík jako jeho zástupce.

Lurgan si nedělá nároky na žádná území krom svého nejbližšího okolí a většinu času bojuje za uhájení těchto teritorií. Krizi roku 44 t.l. však přežil jen díky intervenci patriarchy Januse I., který poslal městu na pomoc téměř stovku vojáků.

Cadoc

Centrum chovu dobytka, má asi 10 000 obyvatel. Zachovalý masný průmysl a dokonce jeden chladírenský vůz. V okolí Cadocu jsou rozsáhlé pastviny. Na místní skládce se také prodávají chladící boxy a ledničky. V Cadocu je také největší, ještě předkatastrofické vrakoviště a shánějí se tu náhradní díly. Velmi rozvinutý je zde kožedělný průmysl, zejména proslulé jsou boty a ohozy značky Bubbs. Lid v Cadocu je spořádaný a má vlastního mayora jménem Rommer. Město je význačné i chovem koní.

Toto dobytkářské město volí pravidelně svého mayora, starostu. Politická scéna je obvyklá a Cadoc se v tomto ohledu nejvíce podobá městům před Katastrofou. Město má velkou knihovnu předkatastrofického práva.

Cadoc nemá vlastní ozbrojené jednotky a převážně žije v klidu. Obyvatelé zpravidla vykonávají spravedlnost sami, pokud je to třeba.

Majitel jatek Ronald Stegius má zachovalý chladírenský vůz. Krom něj je v Cadocu velké vrakoviště, náležící Bradu Gleimanovi. Ten má vlastní džíp a krom toho sestavuje auta k prodeji ze součástek na vrakovišti.

Potter´s College:
Nachází se ve městě Cadoc. Je to právní vzdělávací ústav se specializací na předkatastrofické právo, jehož vlastní kolej nejrozsáhlejší knihovnu v Regionu.

Absolventem koleje je i Elsington Rommer, současný starosta Cadocu, který je zároveň i rektorem Potterovy koleje.

Dunsany

Důlní město, v posledním desetiletí nejrychleji se rozvíjející město regionu. Počtem 35 000 obyvatel přerostlo Tindal a je výrazně největším centrem regionu. Rozmach je způsoben zejména přílivem lidí za prací.

Krom dolů má město také kupeckou stanici, kde se zastavují karavany; Dunsany široce obchoduje s celým regionem, zejména s Tindalem. Velkou část města ovládá Jimmy Buxter, majitel kasina Pink Lady a několika dalších heren a náleven, nekorunovaný král místního podsvětí. Na okrajích, v Krysí čtvrti, se drží gangy přistěhovalců z Pustin, kteří živoří na okraji společnosti a přivydělávají si distribucí drog a násilnou činností. Významnou pozici zde má i de Campův klan jako dodavatel otroků a pořadatel zápasů. Město má i šerifa, Jo Mastersona, zkušeného matadora, držícího si dosud svou pozici obratným chováním a opatrností. V Dunsany si každý musí uvědomit, že pány města jsou Jimmy Buxter a tři důlní společnosti - G.E.M., Oschyll Corporate a Gold Nugget. Nejmocnější je společnost G.E.M., která má zájmy i mimo město, zejména vlastní dva ropné vrty. Také provozuje v Dunsany uhelnou elektrárnu.

V Dunsany má sídlo své agentury Jack O´Connor, který vyřizuje různé záležitosti. Jeho oblíbenou činností je obědvat.

Mimo jiné je v Dunsany několik technických dílen na opravu a údržbu aut a také (i když většina zboží tohoto druhu pochází z Tindalu) elektrických generátorů.

Největší město Regionu neprosazuje své zájmy jako celek. Instituce šerifa slouží k udržování pořádku, ale zákony a právo určují důlní společnosti. Existuje neformální spolek představitelů důlních korporací, zvaný Triumvirát, který je jednacím polem mezi společnostmi. Ačkoli nemá žádnou oporu ve veřejném právu, jsou rozhodnutí Triumvirátu de facto nejvyšší zákonnou normou města.

Důlní společnosti vlastní nejrozsáhlejší vozový park Regionu. G.E.M.u patří čtyři nákladní auta, jeden Hummer, dva džípy a dva sedany. Gold Nugget má nákladní auto, dva džípy a sedan a Oschyll Corporate dvě nákladní auta, jeden džíp a dva sedany.

Dalším majitelem vozu je Jimmy Buxter, král podsvětí, který vlastní sedan značky Ford. Krom toho mu patří ještě džíp, který slouží jako dodávka. Představitelé korporací mají ještě tři další sedany a dva džípy v osobním vlastnictví.

Dalšími vlastníky vozů jsou bohatí kupci, kteří vlastní dohromady půl tuctu sedanů, džípů a nákladních vozů.

Ve městě je řada dílen jednak korporačních, jednak soukromých.

G.E.M. High School:
Byla zřízena v Dunsany jako protipól Tindalské Akademie. Díky technickému zázemí a znalostem Geeymů, kteří stojí v pozadí společnosti G.E.M., je škola schopna poskytnout technické vzdělání na vysoké úrovni, díky čemuž se ve městě horečně rozvíjí technické zázemí a výroba. Studium na škole se platí, pouze zaměstnanci firmy jej mají zadarmo. Společnost tak zdarma získává nejlepší mozky Regionu, neboť hlad po znalostech je velký.

V Dunsany působí Nomas Hutchinson, známý přírodovědec, a několik technických mistrů, kteří si školí vlastní žáky.

Rovněž se zde vyskytují pedagogové, kteří se živí učením dětí. Vštěpují jim základy, dovednosti jako čtení a psaní a počítání. Jejich služeb využívá i celá řada domorodců, kteří přicházejí do civilizace.

Laynez

Trapperské centrum uprostřed lovecké oblasti, obklopené teritorii divokých kmenů. Čítá sotva dva a půl tisíce obyvatel, ale navštěvují ho četní vyslanci divošských osad, kteří sem přicházejí za obchodem. Většina obyvatel se věnuje lovu a následnému zpracování získaných surovin nebo obchodu. Ve městě je také funkční lihovar. Vrchností Laynezu je Morgan Smiley, bývalý trapper, kterého většina obyvatel po incidentu s McGowanem a jeho partou raiderů jmenovala marshallem a skládá se mu na plat. Laynez je jinak město drsných mužů, v klidu žijící uprostřed divočiny. Ve městě žije také proslulý Rourke, krotitel divoké zvěře. V jeho ohradách jsou ustájena nejrůznější divoká zvířata, která se pokouší domestikovat. Krom toho jsou tu četné chovy koní, mul, mezků a oslů.

Fergil

Je dalším loveckým střediskem na jihu. Je větší než Laynez, má kolem šesti tisíc lidí a obklopují ho četné farmy na pěstování tabáku. Ve Fergilu je několik balíren cigaret a doutníků, neboť tabák je hlavním místním artiklem. Většina lovců je zde zaměstnána při ochraně plantáží, neboť zástupy mutované zvěře tabáková pole spásají. Město řídí Výbor sedmi, v němž zasedají nejvlivnější občané Fergilu. Trapperství je druhým hlavním oborem ve městě. Fergil má, stejně jako Laynez, značný podíl mutantské populace.

Obchodníci s tabákem nákladní auta nepotřebují, neboť jejich zboží je lehké a snadno se přepravuje. Přesto ve městě jezdí nákladní taxi Rominy Ayleové a tři sedany a džíp bohatých obchodníků.

Wann

Oficiální sídlo Nové církve. Stojí tu katedrála s rozsáhlým hospodářským zázemím, na kterém se společnou rukou podílejí členové církve. Skutečné pozadí církve, kult Temnoty, není veřejně viditelný, jako železný obojek však toto společenství rdousí paranoidní nenávist Zahalených ke všemu normálnímu. Členy kultu Temnoty se však stávají jen pečlivě zvolení jedinci z řad věřících; ostatní slouží k práci, případně bojují za zájmy církve se zbraní v ruce - tak jako v údolí Heatlav.

Wann má však i další obyvatele mimo katedrálu, byť je patriarcha Nicolaus III. nepopiratelnou vládnoucí silou Wannu. Ve městě je malá slévárna a zbytek kovoobráběcí továrny, které většinou své produkce zásobují Církev, ale fungují i běžným způsobem. Církev vlastní i několik aut a opravárenskou dílnu.

Wann má něco kolem 3 000 obyvatel, mimo zhruba stejně početné enklávy Nové církve. Církev má k dispozici i traktor a další lehčí techniku, jen velmi těžko dostupnou. Je pochopitelně schopna vlastní zbrojní výroby, byť v omezeném měřítku a často improvizovaně.

Výrazně ambiciózní Nová Církev ovládá pevnou rukou dění ve městě a okolí. Patriarcha je čelným představitelem církve i města a je zcela nemyslitelné, že by se ve Wannu odehrálo cokoli bez souhlasu církve nebo dokonce proti její vůli.

Ozbrojené složky církve se nazývají 'Sbory očistného plamene' a jsou poměrně početné. Církev má vlastní zbrojní výrobu a může produkovat jisté množství zbraní. Její kapacita je však zčásti odčerpávána potřebami triadských Zahalených, kteří požadují nové síly pro zástupy svých přívrženců a v poslední době opatrným ozbrojeným příměřím s geeymským klanem Železných srdcí v Irondale. Církev se bedlivě střeží jakýchkoli ozbrojených akcí na sever, do oblasti Lurganu, který je pro ni důležitým zdrojem rekrutů. V čase největšího ohrožení ghoulího města ze strany Tindalu dokonce patriarcha poslal Lurganu na pomoc silný kontingent ozbrojenců.

Nová církev má čtyři (dříve pět) nákladní auta a dva džípy. Patriarcha využívá sedanu. Krom toho má církev i zemědělskou techniku.

Triad center

Je utajeným městem v horách jihozápadně od Fergilu, kde o něm může existovat jakási povědomost. Je to skutečné sídlo kultu Temnoty, kde sídlí elita Zahalených. V tomto místě je jakási prastará farmaceutická laboratoř a Zahalení tu vyvíjejí stále nové varianty mutagenů, jedů a psychedelických látek. V okolí se hojně pěstují drogy, zejména zmutovaných forem. Na obětech nejrůznějšího původu jsou pak preparáty testovány.

Celá oblast Triadu je hojně zamořena toxickými látkami a zbytkovou radioaktivitou. Je velmi pravděpodobné, že zde byly zkoušeny bojové chemické a biologické látky na divošském obyvatelstvu. Ta jeho část, která přežila, je degenerovaná či jiným způsobem postižená, sražená k úplnému primitivismu či živoří v otroctví kultu.

Na utajených místech se zde pak odehrávají hrůzné obřady kultistů a temní mágové provádějí své odpudivé rituály.

V oblasti Triadu zuří neustálé konflikty mezi jednotlivými frakcemi Zahalených a politické intriky jednotlivých lordů.

Triad zabírá jihozápadní část Regionu, v podstatě je to samostatná oblast, kterou od vlastního Regionu oddělují hory Swotlah a bažiny Geepeire. Samotná oblast Triadu je tvořena vesměs toxickými zónami a neprostupnou džunglí a bažinami a zamořena mutacemi nejrůznějšího druhu. Pro obyvatele okolních krajů je prakticky nedostupná.

Triadští Zahalení jen zřídkakdy vycházejí mimo oblast Triadu a to zpravidla za svými temnými cíli. Krom mise Thogramových agentů do Allengronských hor byl poslední výpravou mimo Triad výpad Dark Lorda Azagrubala, který vyplenil sindivanskou vesnici Amchul a přivlekl mnoho otroků.

Rezen

Podzemní město v Cardyanských horách, obývané slugy. Jeho obyvatelé jen špatně snášejí sluneční světlo a příliš na něj nechodí - někteří ani nemohou. Mají vyvinutou unikátní podzemní kulturu, kde se živí potravou připravovanou z řas, chaluh a ryb z podzemního jezera a hub pěstovaných v podzemních prostorách. Mají velké znalosti o podzemí a jeho bohatství, které však příliš nevyužívají - jen pro obchod s okolním světem, který se až na výjimky z řad slugských světoběžníků odehrává ve stanici Sirge Valley, kde se slugští vyslanci setkávají s kupci z Dunsany. Komunita slugů v Rezenu čítá cca čtyři a půl tisíce lidí. Tedy, ehm, slugů.

Junk Town

Město vybudované ve staré skládce, kterou předkové dnešních obyvatel detoxikovali. Obývají ho radianti, lidé trpící nemocí z ozáření v nevyléčitelné (běžně) podobě. Při životě je udržují neustálé transfůze. Velmi dobře platí za čistou krev. Mají velice vyvinuté lékařské technologie, možná více než Tindal. Jsou naprosto soběstační díky synteticky vyráběné stravě. Bez výjimky nemohou opustit své město, neboť by bez setrvalé lékařské péče v krátké době zemřeli. Komunita čítá cca tři tisíce osob. Mají i poměrně dobré zbraně a dostatek informací. Vědí o existenci Geeymů, avšak nic bližšího.

Slemish

Divošská vesnice jihozápadně od Laynezu, nedávno stěhovaná kvůli nedostatkům domorodců ve vytrhávání plevele. Nyní Kirindale.

Údolí Heatlav

Prosperující zlatokopecká osada s blízkým kamenolomem. Původní divošské osídlení již asimilovalo v přívalu lidí z Wannu, Lurganu a měst na Východě. Dnes cca 500 osob ve třech souvisejících osadách. Od roku 47 n.l. je Heatlav pod ochranou geeymského Klanu Železných srdcí (Ironclan, Ironheart Clan). Koncem roku 57 se pokusila nadvládu nad údolím a z ní plynoucí výhody převzít wannská Nová církev, která vyslala do Heatlav šest squadů ozbrojenců. Protiakce Geeymů na sebe nedala dlouho čekat; počátkem roku oddíly Železného klanu zahnaly církevní fanatiky daleko za řeku Meslin a úplně zničily wannskou strážní pevnůstku Morleycante. Od té doby občas vysílají hlídky až do vzdálenějšího okolí Wannu, aby aktivitu Církve monitorovaly.

Sirge Valley

Osada v malém údolí na kraji Allengronských hor. Slugové z Rezenu tu udržují malou obchodní stanici, kde kupují zboží od kupců z jihu. Většinou zde žijí v podzemí a vylézají jen při obchodech.

Morleycante

Malá opevněná osada na východním pomezí regionu, podléhající správě Nové církve. V únoru 58 zpustošena geeymskými ozbrojenci.

Quincey

Pozůstatek opuštěného města, obsazený raiderskou skupinou Mignazziho. Tlupa používá osadu jako základnu, z níž vyráží na nájezdy proti divošským osadám. Místo se nachází jižně od Laynezu.

Fort Cotton

Malá, leč prosperující osada, známá jako 'třípatrové kasíno'. Lokalizováno jihozápadně od Dunsany. Podivuhodná stavba pueblovitého typu vsazená do úbočí hory Burrgham. Spoluvlastníkem kasína ve třetím patře je také Jimmy Buxter, druhým, známějším majitelem je 'Kovbojka Lily', Lilian Watersová, známá pro svou zálibu v kovbojském ohozu a ve faktu, že své Smith a Wessony udržuje ve stavu pohotovosti. Její strážní jsou také ostří hoši, vybavení nezřídka puškami a brokovnicemi. Ve Fort Cottonu je také obchodní stanice a skladiště 'méně legálního' zboží, řízené Buxterovým mužem Jeanem Ciarrfim. Krom personálu tu žije cca 500 lidí, vesměs se živících na místním provozu.

Savage Creek

Divoký Krík, vyschlé říční koryto severozápadně od osady Kirindale (Slemish), v níž žije kmen Kirinů. Dá se v něm nalézt ložisko opálu, pokud ho vítr zrovna odkryje, místo je ale velmi nebezpečné výskytem plamenných geckonů a dalších nestvůr.

Údolí Cobuel

Původně toxická skládka, jíž se všichni vyhýbali. Roku 49 n.l. ji však prozkoumal Morgan Smiley, vybaven prvním ochranným oděvem fy. Oschyll. Objevil naleziště reliktů, které výhodně prodal Jacku O´Connorovi z Dunsany. O´Connor potom založil svou agenturu a dodnes drží na Cobuel vlastnická práva. Skládka dosud skrývá mnohé neobjevené či nepřístupné poklady.

hora Bethell

Odvěké, již předkatastrofické útočiště banditů a desperátů; v současnosti pak základna Kingsleyho Highwaymenů, nejobávanější raiderské tlupy regionu. Nalézá se v horách Waddington, jihozápadně od Cadocu.

Westbrook

Malé městečko (cca 500 lidí) na trase Dunsany-Cadoc, asi dvacet kilometrů od Cadocu. Rozsáhlé pastviny Cadockých i místních farmářů, kde se pasou velká stáda dobytka. Díky frekventované cestě tu G.E.M. zřídila čerpací stanici v areálu bývalé farmy. Zde se také v utajení ukrývá rezidentura Wetherbyho agentury.Trocha přírodopisu

Unpolluters

Neboli Čistý lid. Poněkud zavádějící označení ražené zejména Tindalem se uvažuje hlavně pro lid ve městech; teoreticky by to měli být potomci těch, kteří přežili atomovou katastrofu v krytech.

Staineds

Změnění; název pro příslušníky kmenů, kteří jsou potomky lidí přeživších na povrchu, kteří však nejsou nijak zásadně zmutovaní, nebo dokonce i pro potomky Čistých, kteří žili dlouho v Pustině. Dnes jsou i v Tindalu považováni za rovnocenné tím spíše, že Čistých stále ubývá.

Joufels

Kočovnické kmeny, které klesají z civilizačních výšin k nejhrubšímu barbarství. Duševní znaky u nich zanikají na úkor rozvoje fyzických dovedností.

Slugs

'Slimáci', žertovné označení obyvatel podzemí. Slugové tvoří na mnoha místech početné komunity. Špatně snášejí denní světlo, i když použití černých brýlí jim významně pomáhá.

Toughskiners

Pancéřnatci. Toto označení si vysloužila skupina lidí, která stojí vývojově blízka Stainedům a Joufelsům. Mají podkožní pancíř (herní hodnocení 2).

Night Peoples

Tito lidé mají bledou pleť a užší obličeje. Dobře vidí v noci. Pravděpodobně jsou příbuzní Slugů, ale netrpí jejich stigmaty, ani se u nich nerozvimuly hypersmyslové schopnosti v obdobné míře.

Midgets

Zvaní trpaslíci poněkud snížili v důsledku poruch magnetického pole svou výšku. Jsou menší, ale rozložití, silní a odolní.

Usedlé kmeny:

Kirinové (Lid bílé klisny) - dříve obýval vesnici Slemish, avšak kvůli neschopnosti domorodce Hnízda, neznalého polních prací, který zamořil vesnická pole plevelem iršarou, musel migrovat do současného sídla Kirindale, které jim ukázal kirin, jednorožec. Je nad pozůstatkem Vaultu, na skále nad řekou, poskytující čistou vodu. Kmen čítá cca 100 duší.

Nyagorové (Černouší) - početný lid obývající tři osady - Myxtlen, Mohadish a Merkel, každou o 100 - 200 duších. Příslušníci tohoto kmene jsou velmi tmaví a považují se za příbuzné Nyarenů a Vesskhilů.

Vesskhilové - nešťastný kmen, jehož většina žila v oblasti Triadu. Nyní se tento název vztahuje pouze na obyvatele dvou vesnic poblíž Wannu, Alakhilu a Tokhilu, každé o asi 80 duších.

Nyarenové (Černohlaví) - podobni Nyagorům, obývají tito tři vesnice v okolí Lurganu: Notakan, Naxarim a Bencoleth, každou o 50 - 150 duších.

Whachutu - (Uctívači duchů), lid obývající vesnici Chevron nedaleko Laynezu. Jsou pověstní rozvinutým šamanismem. Jedna z vesnic Whachutu, Orengel, byla vypleněna de Campovými otrokáři a její lid prodán do otroctví nebo pobit. Orengelský šaman Dakunin vyřkl nad Joeem de Campem kletbu, načež byl Joe s celou skupinou přesně o 28 dní později zabit v boji s neobvykle silnou tindalskou patrolou.

Woodeynové - lid temného lesa. Lovecké a sběračské společenství obývající les západně od posvátné hory Nartavell.

Piassové - Lid lezců (leši), obývají velký hvozd. Komunikace s nimi je obtížná.

Phuturenové - (Noční tanečníci), lid obývající půl tuctu vesnic mezi Fergilem, Cadocem a Laynezem, každou cca o 50 - 80 duších.

Sindivanové - lid žijící v oblasti mezi Fergilem, Wannem a Triadem. Jeho vesnice Amchul byla vypleněna vojáky Dark Lorda Azagrubala a její obyvatelé odvlečeni do hrůzného otroctví laboratoří Triadu.

Joufelské kmeny:

Haxoři (Ještěrčí lid) - kočovnický kmen o čtyřech rodech po 80-140 duších, obývající pouště okolo Savage Creeku.

Sazeranové - pověstný divošský kmen, prakticky zapomněl lidskou řeč. Pohybuje se pouští na hřbetech styracorů a útočí na vše živé.

Bestiář:

Dark Lord - vrchol válečné moci Zahalených, geneticky a biologicky upravení jedinci z jejich řad, často nadaní magickou silou. Jsou velcí (kategorie C) a nosí těžké zbraně včetně kulometů a lehkých kanónů. V akci se však objevují jen zřídka, dávají přednost intrikám v boji o moc v Triad center.

Necrolyta - elita zvrácených mágů z Triad center, mutant vládnoucí smrtící silou nekromancie a praktikami woodoo. Jejich výskyt je však velmi vzácný.

Warlock - další z řady mocných představitelů Zahalených, čaroděj vládnoucí paranormálním stvůrám, gryfům, hydrám a dalším.

geckon - nejběžnější mutované zvíře Regionu. Ve dne plachý a býložravý, v noci útočný, je geckon nebezpečným dravcem, ale i lovnou zvěří. Nejmenší (velikost A) jsou šediví či stříbrní geckoni, větší (velikost B) jsou zlatí anebo ohniví geckoni, kteří jsou velmi vzácní.

gryf - zde zvaný ornidor je vzácným dravcem, jehož dokáží triadští warlockové podrobit své vůli, takže jim slouží jako jízdní zvíře.

hydra - chaorsing, je vzácnou, leč smrtelně nebezpečnou nestvůrou s obrovskou schopností regenerace.

kirin - jednorožec, legenda divokých kmenů o zvěstování neznečištěné přírody. Mýtická bytost. Obyvatelé vesnice Slemish tvrdí, že se jim kirin zjevil, aby jim ukázal místo, kde má stát jejich nová osada, ale nikdo jim to stejně nevěří.

karognis - obávaný netvor, postrach divokých kmenů, též zvaný wendigo. Mocný šaman s nadlidskými vlastnosti a značnými psychickými silami; známý jako lidojed. Vládne zlým duchům, které umí přivolat na svět, aby trápili a posedávali lidi.

ganiara - mýtický inteligentní had, dorůstá až osmnácti metrů délky. Těší se úctě primitivních kmenů. Teritoria ganiary (též nága) jsou považována za tabu a za místa strážených pokladů.

lakorté - harpyje, posel smrti, u divochů považována za symbol neštěstí, zejména morové epidemie. Pravdou je, že nejspíš skutečně přenáší nakažlivé nemoci.

iršara - rostlina "černé duše", nejděsivější zmutovaný plevel současnosti. Je schopen zcela zničit libovolné kultury plodin a není způsobu, jak ho efektivně zneškodnit. Mnohdy byl důvodem migrací celých osad nebo spálení úrody ještě na polích, aby se zabránilo jeho šíření. Je prokázané, že v blízkosti porostu iršary se vyskytují harpyje lakorté a naopak - harpyje pravděpodobně přenáší trusem semena této rostliny a sama se živí zdechlinami z jejího okolí.

símorg - fénix, skutečné unikum, velmi vzácný a smrtelně nebezpečný pták. Jeho peří je nesmírně ceněno, neboť nikdy neztrácí svůj vnitřní žár a lesk.

raiders - nájezdníci, různě silné skupinky banditů, živící se od příležitostného silničního lupičství po organizované nájezdy na divošské osady. Zatím v poslední době není znám případ napadení města s výjimkou vypálení Harley Grahamu.

styracor - varanovitý ještěr, dorůstá až čtyř metrů délky. Je častým jízdním zvířetem joufelských kmenů.

seymor - mutovaná varianta iršary, rostlina s určitou formou inteligence. Pozbyla mnoho z rozmnožovacích schopností své předchůdkyně. Mnozí šamani tuto rostlinu pěstují jako posvátnou a radí se s jejím duchem.

unarš - záhadná 'létající ryba', velmi vzácně se vyskytující živočich. Je velmi ceněn pro svůj ostrý kostěný "meč", který má vysokou kvalitu. Jedná se o kost, zpevněnou speciálními organickými pojivy, jejichž složení není dosud přesně známo. 'Meč' je výbornou surovinou pro výrobu oštěpu, harpuny nebo i nože.Trocha sociologie

Nová církev

New Church, New Age Church; silná nábožensky orientovaná organizace s oficiálním sídlem ve městě Wann, kde sídlí patriarcha. Nejedná se však o uctívání Boha ve smyslu křesťanství, nýbrž o určité zažití principů, myšlenek a filozofie směřující k "očistě" (rozuměj brainwashing) ducha. Jedná se o vnější projev kultu Temnoty, organizace Zahalených, sdružující ty nejdivočejší mutace, zpravidla už zcela nepodobné lidem. Zahalení věří, že v Temnotě jejich znetvořené obrysy splynou k nerozeznání a oni budou spaseni. Postupným přizpůsobováním této teorie pro nábor dalších členů vznikl "Program očištění", nabízející očištění od mutací. Na to se podařilo přilákat značný počet následovníků a pravá tvář církve se tak stále více stahuje do ilegality. Jakkoli jsou kontakty mezi Patriarchou ve Wannu, který je oficiálním reprezentantem pro veřejnost a Dark Lordy z Triad center dosud silné, postupně slábnou a objevují se první rozpory. Nedávná porážka církevních jednotek v údolí Heatlav neshody ještě přiostřila.

Olejářské bratrstvo

(Oilers, Brotherhood of Oil) je významnou mocenskou silou oblasti západně od regionu. V oblasti Netholder má Bratrstvo velký vliv díky dominantnímu postavení na trhu ropy. Oilers se rovněž pokoušejí expandovat, byť od regionu je oddělují pouště a škorpióní pláně, obývané divokými kmeny. Bratrstvo je však zmítané vnitřními rozpory mezi jednotlivými frakcemi, které přerůstají ve vnitřní válku, do níž často zasahují žoldnéřské či nájezdnické skupiny z okolí. Významným centrem Olejářů je město Bolton, první osídlení západně od regionu za pustinou. Je to olejářské sídlo stojící v podstatě v pustině a závislé na zásobování z Netholderu. V Boltonu samotném bojují o moc sekce Plains Seek a divize Riverton Oil. V regionu samotném je Bratrstvo známo jen minimálně, zejména zaměstnancům G.E.M.u a Oschyllu, kteří s ním jsou v obchodním styku.

Geeymové

Polomystické entity žijící v oblasti dál na východ. Jsou reprezentováni jako bytosti s nadlidskými schopnostmi, geneticky upravené a vybavené špičkovou technologií kosmického věku. Jejich vzory jsou patrně comixoví superhrdinové 20. století. Každý z Velké geeymské šestky má vlastní klan. Geeymové vynikají v nejrůznějších mimosmyslových činnostech a jsou podle nich rozděleni do klanů. Nejblíže regionu jsou zájmy Klanu železného srdce, jehož čelným představitelem je bytost známá jako Ironman. Specialitou klanu je výroba bitevních brnění a bojových skafandrů opatřených hydraulickými a jinými systémy.

Geeymové jsou známi jako technomágové, kteří dokáží stavět inteligentní stroje a řídit je pouhou myslí. Geeymské kouzelnické dynastie jsou celými rody technomancerů. Snahy Geeymů o rozšíření moci se však hroutí ve vlastních rozporech i pokroucené filozofii Geeymského společenství, těžko pochopitelné obyčejnému člověku. Posledních dvacet let je však plně zaměstnává boj s mocným geeymským odpadlíkem zvaným Black skull, jehož prvním projevem byla proslulá 'vzpoura aut' a nemoc inteligentních strojů.

Oschyll Corporate

Těžební společnost, která vlastní "Prašný důl" v Dunsany. Jejími produkty jsou cín a olovo, občas doplněné malým množstvím stříbra. Oschyll také organizuje sběrače, kteří hledají opály, byť se jim O´Connor snaží konkurovat lepšími výkupními cenami. Oschyll přednostně obchoduje s Tindalem a dalšími městy regionu. V Dunsany mu patří ještě dvě malé továrny, které vyrábí mimo jiné i ochranné protiradiační oděvy. Dalšími aktivy Oschyllu je obchod s rezenskými slugy v Sirge Valley. Železné slitky dovezené z hor pak společnost přetavuje na ocel a dodává na trh kovářům k výrobě nástrojů.

G.E.M

Velká těžební společnost, vlastnící hlubinný důl na černé uhlí. Krom jeho přímého prodeje lidem jej značná část padne za oběť elektrárně, která zásobuje Dunsany. G.E.M. tak drží pozici energetického giganta ve městě, což mu přináší značné zisky. Společnost také v divočině vlastní dva ropné vrty.

G.E.M. není místní firmou, nýbrž pobočkou Klanu železných srdcí z Irondale, nejbližší oblasti směrem na východ. Tam také směřuje značná část produkce. G.E.M. má nejlepší technické zázemí, i když se Geeymové snaží nevyzradit své pokročilé technologie regionu.

Gold Nugget

Je třetí z dunsanských těžařů. Patří jim "Zářivý" důl, ve kterém se těží zlato. Jejich obchodníci často dovážejí i rudé zlato ze Sirge Valley, či drahokamy. Jelikož je zlato jediným uznávaným platidlem, má společnost o zákazníky postaráno. Firma vlastní i mincovnu, kde nové peníze spatřují světlo světa. Surové je pak často dodáváno zlatníkům a klenotníkům, kterých je v Dunsany na tři tucty. Nikde jinde nejsou k dostání takové šperky jako tady.

Highwaymens

Největší banda Raiderů v regionu, vedená Tindalským renegátem Benem Kingsleym, nejhledanější osobou oblasti. Známí pustošivými útoky na divošské osady, ale i přepadáním obchodních karavan. Také se angažovali několikrát v Netholderu, ve válkách olejářských sekcí. Jejich největším počinem bylo vypálení Harley Grahamu. Banda sídlí v horské pevnosti v hoře Bethell v pohoří Waddington, jihozápadně od Cadocu a má k dispozici řadu zbraní.

Wetherbyho detektivní kancelář

Wetherby´s Detective Bureau; jakási obdoba Pinkertonovců divokého západu. Sídlí v Dunsany, ale má zástupce, špehy a spolupracovníky takřka všude. V podmínkách regionu se jí dostává uznání takřka "federálního statusu". Utajené sídlo má v městečku Westbrook východně od Cadocu, na silnici Cadoc-Dunsany. Jediným městem, kde nejsou wetherbyovci uznáváni jako zástupci zákona, je Tindal, ale i jeho bezpečnostní složky s nimi spolupracují.

Klan Přátel řetězu - Clan of Chain Companions, Companions of Chain

Největší otrokářská gilda v Regionu. Již jedenáct let ji ovládá rodinný klan de Campů. Gilda má sídlo v Grebelu, kde mimo jiné zastává významné postavení na trhu drog. Pobočky této velké organizace jsou v Dunsany, kde sídlí největší rezidentura, dále v Cadocu a Fergilu. Grebel sám je de Campy prakticky ovládán, což dává Klanu záštitu legálního práva, protože dosazuje vlastního šerifa, kterým je v současné době Estevan Migor, blízký spolupracovník gildy.

Gilda je respektována téměř v celém Regionu pro svou ekonomickou a vojenskou sílu - vlastní řadu zbraní a mnoho vojáků i bojových otroků - s výjimkou Tindalu. Patroly považují otrokáře za jedny z nejhorších nepřátel a útočí na ně na potkání. Obě strany vedou svůj konflikt se střídavými úspěchy, avšak naposledy slavil Tindal, když hlídka seržantky O´Serteové překvapila a úplně zničila skupinu Joea de Campa, vůdce pobočky v Dunsany, na cestě mezi Grebelem a Dunsany. Ihned se rozšířily fámy, že se Joe stal obětí prokletí, které na něj uvalil umírající orengelský šaman Dakunin.

Patrola - Patrol

Nejznámějším vnějším projevem Tindalu jsou bezkonkurenčně hlídky Patroly, bezpečnostní složky města. V Patrole slouží významné procento Občanů Tindalu. Patroly se dělí na jízdní a pěší a mívají kolem šesti členů (5-7), což je dostatečná palebná síla. Patroly se snaží udržovat pořádek na cestách kolem Tindalu, jehož okolí je tak nejbezpečnějším v Regionu. Úhlavními nepřáteli jsou raideři a otrokáři, s nimiž hlídky bojují na potkání. Obdobný vztah mají patroly k lurganským scoutům.

V poslední době se však objevují stížnosti kupců, kteří obviňují příslušníky Patroly z vydírání a diskriminace obchodníků z okolních měst. Nejvíce pranýřovaným v tomto směru se stal seržant Holloby, který byl za zcela záhadných okolností zabit i s celou svou hlídkou třiatřicet mil severně od Tindalu. Informované zdroje přičítají tento incident pomstě kupců, nicméně některé věci z výbavy hlídky se objevily na trhu v Lurganu, což naznačuje možnost intervence lurganských mutantů. Každopádně tato otázka zůstává nerozšeřena.

O´Connor Agency

Největší firma v Regionu řízená jednotlivcem. Jack O´Connor již v mládí vynikl jako obchodník s domorodými kmeny a prospektor. Později začal prospektory organizovat a stal se odborníkem na předkatastrofická naleziště. Výhodně koupil od Morgana Smileyho vlastnická práva na toxickou skládku Cobuel, která by Smiley musel jinak kvůli dluhům přenechat fy. Oschyll. Od té doby se datuje nesmiřitelné nepřátelství O´Connora a vedení Oschyll Corporate. Díky nálezům z Cobuelu získal Jack možnost vystudovat prestižní Občanskou Akademii v Tindalu, následně čehož pomáhal korporaci G.E.M. zakládat v Dunsany vysokou školu.

Jack O´Connor je záhadná postava; většina lidí ho vídá jen u oběda (či několika obědů), nicméně mýtus kolem jeho osoby nenechává nikoho na pochybách o jeho nebezpečnosti. Pro jeho agenturu pracuje nejméně padesát lidí a další příležitostně - sídlo agentury v Dunsany je stále obleženo zájemci o práci. Zasvěcení šuškají cosi o jeho stycích na východ od Regionu - tedy v geeymském Irondale.

Merkal Powder Factory

Firma sídlící v trapperském městě Fergilu je významným podnikem Regionu. Je totiž druhým největším výrobcem střelného prachu po Tindalských městských dílnách. Továrna patří rodině Merkalů již v druhé generaci.

Pedersen Small Arms Company

Sídlí v Dunsany. Po Tindalských dílnách a zbrojní výrobě Nové Církve ve Wannu třetí největší zbrojovka Regionu. Z její produkce vzchází zejména perkusní zbraně, nicméně továrna provádí i adaptace starých pušek Winchester na náboj 9mm, obvyklý v Regionu.

New Church Arms Factory

Wannská zbrojovka náležící církvi. Její produkce poskytuje stejné služby jako Pedersen.Pravidla pro hru v Outfallu

- čtěte zde.

Ornilie

Xyhtropac

Warzone

Darschibar

Shadowrun

Neogenesis

Outfall

Home