Elfie

Elfí klany a struktura moci v Craone

Výčet elfích klanů započneme těmi, které už nejsou. Klany Elgin, Rivallon a Yaudet byly prakticky vyhlazeny během velké války proti impériu Xar. Zbyly z nich pouhé rody, enklávy v Craone, Zemi Shromáždění klanů.

Dalším známým klanem je klan Scole, který byl známý svou alchymistickou dovedností. Klan prakticky zmizel v toku času, neboť jeho příslušníci sídlili především ve městech. Nástupcem klanu a strážcem jeho tajemství je Cech Smaragdového ohně sídlící v Mirapolis. Ten také obesílá Shromáždění v Iarnthirin svými zástupci, kteří jsou považováni za reprezentanty klanu Scole.

Sarianský klan byl spíše skupinou klanů, které žily v oblasti pahorků Sieradz a Revelu. Dnes se většina příslušníků klanu hlásí k revelským půlelfům, byť část žije i jižně od velké řeky Lork. Sarianský klan je známý výrobou šípů s bílým opeřením, pověstných swimbridů. Tyto šípy jsou uznávány jako nejlepší na světě a hojně se exportují, zejména do Argovie a Élidy.

Klan Thevenet je jedním z velkých jezdeckých klanů. Jeho centrem je Sargans a sám císař je příslušníkem tohoto klanu, jakkoli v Artesii nemá klanová příslušnost již prakticky žádný význam. Klan Farine je sídelním klanem v Craone a Iarnthirin leží na jeho území. Je samozřejmě klanovým centrem. Farinští jsou pochopitelně nejvíce tradicionalisticky založeni a jejich příslušníci obstarávají ochranu Shromáždění.

Samotné Shromáždění, kdysi vrcholný mocenský orgán Světlých elfů, vládne dnes již jen přímo v Craone; do záležitostí správy této země se nevměšuje ani sarganský císař. Shromáždění je paritně zastoupeno všemi klany dle staré tradice, jakkoli v Lingondu, Revelu, Artesii, Thévengondu a Derrienu již klanová struktura vzala dávno za své. V záležitostech Craone tak mohou rozhodovat zástupci všech klanů, bez ohledu na to, jestli jejich klan v zemi pobývá či ne – Craone je považováno za „posvátnou zemi všech elfů.“

Klan Sheenas je považován za strážce posvátného údolí Shendoah ve Via-Shenu v Revelu. Klan Myrthian náleží mezi ty vymizelé. Jeho příslušníci žili v podhůří hor Heers a téměř všichni již vymřeli. Klan bojoval proti skřetům z hor a tvrdilo se, že jej provází jakési strašlivé tajemství. To si však poslední Myrthiané odnesli sebou na věčnost. Zánik klanu byl provázen podivnými okolnostmi.

Klan Thomle se angažoval v Derrienu a Tileágdu. Ani on již prakticky neexistuje, neboť se rozptýlil mezi dhinni, lid Tileágdu, aby mu zvěstoval poselství Slunce. O Thomliánech zbyly jen vyprávění a legendy.

Elfí bojová společenstva

Strážci Ticha – thévengondský bojový řád sídlící v lokalitě Tor Garthen, v sousedství knížectví Firalond. Centrem Řádu je torgarthenská Tichá věž, impozantní magická stavba z dob Obklíčení Xyhtropacu. Kromě ní má řád samozřejmě celou řadu dalších, menších sídel.

Amtorem řádu je válečný mág Rispan Jednooký. Kouzelníci sdružení v řádu jsou klasickým produktem mnoho set let pilované tradice válečné magie.

Amtorát Commorionský – de facto subřád vzniklý kvůli diplomatickým neshodám Strážců Ticha s knížetem Firalondu. Amtorát je samostatným územím v rámci knížectví a amtor řádu zasedá v radě mérů Firalondu. Osazenstvo, pokud není zajištěn přirozený přírůstek, je doplňováno z řad Strážců Ticha.

Řád Bílých orlů – silné magické bratrstvo, vzniklé odtržením od Strážců Ticha. Jeho zakladatelem byl mág Ordronaux. Řád má centrální sídlo na hoře Ymstar ve Vilnurských vrších, jeho aktivity jsou však rozsáhlé. Bílí orlové jsou poutníci a jsou známi produkcí magických předmětů. Základy jejich magie jsou identické se Strážci Ticha, nicméně daleko více rozvíjejí tvůrčí činnost.

Řád Dozorců – nejstarší a nejmocnější organizace thévengondských elfů. Má sídla po celé zemi, její centrum se nachází v Cologne a v pevnosti Doran, nepřístupné cizincům. Krom klasické bojové magie jsou členy řádu i válečníci, jakási obdoba Slunečních rytířů v Artesii. Velmistr řádu je považován za nejvýznamnějšího ze všech představených a náleží mu přední místo i v Radě Vysokých mérů Thévengondu.

Řád Rudých plášťů – jeden z nejstarších elfích válečných řádů. Sídlí v Camelornu, kraji sousedícím se zaniklým knížectvím Tekaro. Centrem řádu je Rudá věž v Arku, mocná magická stavba z dob Obklíčení Xyhtropacu. Řád na rozdíl od většiny ostatních není příliš jednotný; dokonce je setrvale rozdělen na pět klanů, které spolu často vedou války o nadvládu nad Rudou věží. Hegemonem poslední doby je klan Iquilline, který svrhl dříve vládnoucí klan Sihardine. I přes všechny spory a rozmíšky zůstává řád ve své lokalitě neoddiskutovatelnou silou, takže sousedé dávají přednost vyjednávání před násilím.

Ornilie

Xyhtropac

Warzone

Darschibar

Shadowrun

Neogenesis

Outfall

Home