Pravidla pro Outfall

Outfall byl vymýšlen jako herní svět pro pravidla Shadowrunu verze II. Samozřejmě, můžete v Outfallu hrát i na libovolných jiných pravidlech, která používáte. Pozadí světa zůstane stejné bez ohledu na systém.

Následující úpravy jsou určena pro námi používaná pravidla verze II./III. hry Shadowrun.

Magie

Magie ve světě Outfallu poněkud upadla (oproti stavu ve Shadowrunu). Atomová katastrofa zničila většinu ekosystémů světa a duchové jsou dílem zničeni, dílem oslabeni a dílem pokřiveni do jiných podob. Kouzla jako taková již neexistují. Magie se nyní dělí na dvě zásadní skupiny: na Přírodní, která staví na klasické šamanické tradici a rozvíjí cestu duchů a paranormální schopnosti a Zhoubnou. Síly zhoubné magie užívají zvrácení čarodějové ke svým cílům, k ovládnutí jiných bytostí a k šíření smrti. Síly Zhoubné magie nejsou hráčským postavám běžně dostupné, neurčí-li GM jinak. Přírodní magie rozlišuje ještě dva druhy adeptů: adepty Cesty duchů a adepty paranormálních sil.
vyvolávání přímé vyvolávání duchů tak jak je popsáno v SRII je ve světě Outfallu nemožné. Země je zničená a duchové odmítají přicházet volně. Vyskytují se takřka výhradně vázaní duchové, kteří jsou existenčně spojeni s nějakým místem. Duchové sídlí zejména v živých věcech, stromech a rostlinách, avšak i v kamení, vodě a vzduchu. Také lze povolat ducha z ohně, či ducha zemřelého člověka. Většina povolávání duchů v Outfallu je však informačního rázu. Duchové nevystoupí, nepřijmou hmotnou podobu a nevyrazí proti nepřátelům. Duchové míst (viz. Domény) mohou však i nadále používat svých zvláštních schopností. Duchové se tedy mohou projevit i svou silou, ale nikdy se nezjeví fyzicky. Existují i škodliví duchové, které mohou vyvolávat zlí šamani a některé nestvůry. Ti pak mohou posednout tělo člověka a ovládnout jeho vůli.
hermetismus hermetická magie jako taková v Outfallu neexistuje. Magií vládnou domorodí šamani, ale existují i další, vesměs temné obory.
vizualizace, šestý smysl, vcítění tyto dovednosti nahrazují detekční kouzla. Polovinu hodnocení šestého smyslu lze použít jako bojový smysl.
telekineze schopnost manipulovat s hmotou pouhou silou mysli.
telepatie schopnost komunikovat v myšlenkách, často na velkou dálku, třeba i pomocí snů.
psychokineze schopnost manipulace s hmotou, slabší obdoba telekineze, vyžaduje fyzický kontakt s předmětem.
pyrokineze schopnost manipulovat s ohněm silou vůle.
magické vidění obdoba astrálního vnímání.
trans kataleptický stav organismu, který umožňuje astrální projekci. Lze jej navodit pomocí drog.
vymítání, zapuzování pomocí této dovednosti lze zapudit ducha.
necrolyton temná woodoo magie, kterou provozují triadští Zahalení. Jedná se o praktiky zoombie kultů.
bestialismus temní čarodějové ovládající tento druh magie dokáží silou vůle podrobovat paranormální zvířata, která pak bojují v jejich službách.
rituální magie většina magických činností probíhá jako velké či malé obřady. Typickým je užívání smrtící síly woodoo, která vysává oběti životní energii a připravuje ji tak pro vzkříšení ve formě zombie.
alchymie schopnost míchat lektvary, které mají léčivé účinky. Viz. paranormální rostliny.
radiestezie tvarová umění tvarových vln, využívané zejména v tvorbě magických a pomocných předmětů a v zasvěcování míst. radiestezie esenciální - neboli vkládání rukou, dovednost léčení.
sugestivní síla vládnou jí zejména některé nestvůry, např. karognis. Umožňuje jim ovládat své okolí a přinutit jej vnímat jinak než je přirozené.
krotitelství tato dovednost dovoluje bez nebezpečí komunikovat s divokými zvířaty, ba je i ochočit. Čím více je zvíře poškozeno mutací či zamořením, tím menší je pravděpodobnost úspěchu. Neúčinkuje na paradruhy.
astromancie, oniromancie, numerologie, geomancie, augurie věštecké metody hojně užívané šamany; pro dobrodruhy nemají praktický význam.

Rasy

Rasa Tělo Rychlost Síla Inteligence Charisma Vůle priorita zvl.
Unpolluters 6 6 6 6 6 6 E
Night Peoples 6 7 6 6 8 6 A night sight, +1 free karma pool
Slugs 6 6 6 6 6 6 C night sight, termographic sight, +2d to senses, +2 to target number in perception checks in daylight
Toughskinners 8 5 9 6 5 6 A natural armor 2, termographic sight, +1 free karma pool
Staineds 7 7 7 5 5 5 E
Joufels 9 7 9 5 5 4 A eagle sight (+2 to visual perception test), glare shield, +1 free karma pool
Midgets 7 5 8 5 6 7 A termographic sight, +2d against diseases, +1 free karma pool

Ornilie

Xyhtropac

Warzone

Darschibar

Shadowrun

Neogenesis

Outfall

Home